Người ta thường nói

Người ta thường nói, con cái là bản sao của cha mẹ. Có phại hơm mọi người.
Bánh crepe chocolate made by hậu dzuệ chị Mộng đít toa.
Một ngày mới tươi đẹp hen các bẹn.
P/s : Tranh thủ bóc lột she, trước khi she ôm vali cút mất. Con mụ mẹ rõ là phù thuỵ nhợ. Hí hí