Nguyên tắc của mình là chỉ promote cái gì mình cảm thấy comfortable và tin tưởng là nó tốt cho mình và mọi người

Nguyên tắc của mình là chỉ promote cái gì mình cảm thấy comfortable và tin tưởng là nó tốt cho mình và mọi người. Sau buổi duyệt nội dung chiều nay, mình tin tưởng rằng event này nằm trong nguyên tắc ấy. Xin chân thành recommend tới các bạn đồng nghiệp và những người quan tâm tới việc xây dựng và củng cố thương hiệu trong thời đại kết nối.
https://www.facebook.com/events/583972565117846/