Nhà em có nuôi một con cá

Nhà em có nuôi một con cá, nó tên là Đốm!
Em thực hiện phi vụ nuôi lăng quăng cho nó ăn nhưng cả tuần rồi không có con nào.
Cho nên, hôm nay em đành phải cho nó ăn bánh flan chung với em!
Hi vọng sáng mai em không phải tiễn nó về trời…