Nhà khởi nghiệp có thể thất bại rất nhiều lần

Nhà khởi nghiệp có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng nhiều lúc chỉ cần một trận thắng có khi đã là quá đủ! Nhưng để làm được điều đó, thất bại không chỉ là thất bại, nó phải là một bài học lớn bổ sung vào “công thức” hành động.
Peter Drucker cho rằng: Sống là thay đổi. Những quyết định ngày hôm nay là đúng, ngày mai có thể sai và vì vậy, nếu không kịp thay đổi, nghĩa là chúng ta sẽ không thể “sống” bền.