Nhiều người phê bình sgk lạc hậu về số liệu

Nhiều người phê bình sgk lạc hậu về số liệu. Đấy là một thực tế. Nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề quá lớn của sgk. Bản thân số liệu ngay khi công bố đã lạc hậu rồi. Sgk cũng không thể in và sửa hằng năm vì sẽ biến sgk vừa in năm trước thành vô dụng. Rất lãng phí. Lạc hậu về dữ liệu là nhược điểm cố hữu của sgk.
Khắc phục nhược điểm này thuộc về gv và nó rất đơn giản. Các số liệu đó công khai và dễ kiếm. Vấn đề là gv có tìm và dùng nó hay không. Nếu dùng dưới dạng truyền đạt để học sinh ghi nhớ sẽ cũng chẳng có tác dụng hơn việc không cung cấp là bao.
Lý luận dạy học lạc hậu và cơ chế một chương trình một sgk được duy trì quá lâu đã làm cho gv mê muội tín ngưỡng sgk. Bài giảng của gv thực chất là sự minh họa hay rút gọn sgk. Nội dung giáo dục vì thế là nội dung sgk. Vai trò của gv là diễn giải truyền đạt sao cho dễ hiểu. Các gv được gọi là giỏi trong nhiều trường hợp là như thế.
Cái đáng lo ngại nhất của sgk là sự lạc hậu về lý luận và kĩ thuật biên soạn kia. Sgk ở ta chủ yếu được soạn dựa vào kinh nghiệm. Nó vì thế rất thô sơ về kĩ thuật và non về nền tảng học thuật. Ở VN cho đến hiện tại vẫn chưa có ai công bố được một cuốn sách nghiên cứu tương đối về sgk cả.
Đấy là một cánh đồng hoang.