“Nhờ có thầy mà em học được không chỉ là kiến thức mà còn là cách tư duy logic và cái tâm trong công việc

“Nhờ có thầy mà em học được không chỉ là kiến thức mà còn là cách tư duy logic và cái tâm trong công việc. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ”.
Hiểu được kiến thức tinh lọc về thương hiệu đã khó. Nhưng vận dụng vào thực tế kinh doanh khó hơn nhiều. Cách tư duy logic sẽ quyết định đến hiệu quả ứng dụng.
Coaching khó hơn Teaching rất nhiều chính là điểm này.
Ảnh: lớp Brand 26