Những bức ảnh mùa thu vàng như thế này khiến bất cứ ai cũng tan chảy

Những bức ảnh mùa thu vàng như thế này khiến bất cứ ai cũng tan chảy.
Nhớ những năm 90 khi lần đầu tiên lạc vào rừng mùa thu vàng ở Nga cứ ngỡ như thiên đường. Giờ vẫn vẹn nguyên cảm giác lần đầu đó, Awesome!
Ảnh: Mùa thua vàng ở Canberra (Úc). Nguồn ảnh: anh Thuong Nguyen.