“Những chú lợn được hóng gió

“Những chú lợn được hóng gió, nắng và nhạc trông thật happy”
– Tởm! Đồ tể mà cũng bày đặt quý tộc và cảm xúc. Sao không bổ sung là “Cứ đến cuối tuần, các chú lại được bày ra trước các cửa hàng của chúng tôi để xẻ thịt. Tiếng kêu rên của các chú nghe thật vui tai, đem lại nhiều hơn sự hài lòng cho quý khách hàng???