Những khách sạn mình từng ở hồi tháng 2 vừa rồi tại Nhật đang có mức giá đắt điên khùng nhất trên đời hoặc hết phòng

Những khách sạn mình từng ở hồi tháng 2 vừa rồi tại Nhật đang có mức giá đắt điên khùng nhất trên đời hoặc hết phòng
Wifi router trên các web lẫn sân bay đều sold out. Một số vending machines bán simcard data cũng hết loại sim tourist ngắn ngày.
Giá vé bay cũng thuộc loại tâm thần phân liệt trong suốt tháng 4 đến hết tuần lễ vàng đầu tháng 5.
Thật kinh dị !
P.s
-Nói vậy thôi chứ 19 mới đi, vé mua lâu rồi
-Đã thuê Laxgo
-Ở ké nhà bạn