Những người cãi mụ suốt đời

Những người cãi mụ suốt đời.
(Mụ ở đây là bà mụ đó).
T/b: xưa đi pattaya người ta hay bảo coi chừng ban đêm gặp Lý Thu Thảo có hai viên há cảo hai bên, giờ thì bảo coi chừng gặp… Ngọc Trinh có đây đinh ở giữa. Chài chài. Không biết sau này thì sao nữa.