Nói chung bảo sao phụ nữ nghiện make up nhá

Nói chung bảo sao phụ nữ nghiện make up nhá! Mình được make xong mặt cứ như là trẻ ra cả chục tuổi đây này
Mai kia ra đường mọi người gắng nhận ra và đừng nói sự thật: ở ngoài xấu hơn trong hình đấy ‍♂️
Keke, dù sao chúng ta cũng dậy thì thành công, Mylinh Do. Ahihi :)))))