Ở Tây nguyên rừng thì gần như đã hết

Ở Tây nguyên rừng thì gần như đã hết, nhưng gỗ quí người ta bầy đầy trên hè phố.
Thời tiết Buôn mê hôm nay cũng nóng, nhưng tối thì rất mát lạnh.
P/s: Đi qua hè phố thấy nhiều gỗ quý ghé vào chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, mà hổng thấy ai cấm chộp.