Ồ…có ngày gọi là quốc tế hạnh phúc à ta.
May sao hôm qua vừa đc thầy Lâm Minh Chánh dạy định nghĩa về hạnh phúc và thành công.
“Thành công là có cái ta muốn – Hạnh phúc là muốn cái ta có”
Mình đang rất hạnh phúc và đang tận hưởng từng ngày bước trên con đường đi đến thành công
Mọi người ơi – đọc được stt này thì hãy hạnh phúc như Hiền nhé.