Ôi thế này mới là kfc chứ ☹️

Ôi thế này mới là kfc chứ ☹️. Thèm quá phải lên mạng xem ảnh ,nhớ cái xô kfc thịt toàn cánh là cánh như tan trong miệng chứ éo khô rông rốc như kfc ở vn. Đến cái sốt chấm nó còn khác hẳn ý.
Kfc ở nhà mình đã chẳng ngon gì lại còn đắt nữa chứ:(