Ốm quá trời luôn

1 1 1  
Ốm quá trời luôn , ai ăn gì báo đơn sớm hộ e nhé ,e dặn dò nv ck ship 1 loạt rồi nghỉ sớm , ù hết cả tay rồi
See Translation