Omg

Omg!!! Hơn 600.000 người, 25% dân số đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi thủ đô Bình Nhưỡng
Chắc sắp có biến lớn rồi. Chẳng hiểu sao lúc nào mình cũng bị ám ảnh bởi những lời tiên đoán của nhà tiên tri mù Vanga về cuộc chiến tranh thế giới lần 3, vũ khí hạt nhân hủy diệt nhân loại… Ôi nghĩ thôi đã thấy hãi rồi