ƠN NÊN OÁN

ƠN NÊN OÁN
Đời người sao lắm nhiễu nhương
Giúp người lại vạ tai ương đến mình
Góp ý là góp lòng thành
Tránh xa điều xấu yên bình tấm thân.
Ai ngờ lấy oán trả ân
Mày nặng mặt nhẹ dẫu gần vẫn xa
Góp lời đâu lợi cho ta
Muốn cho đẹp bạn họa là vương thân.
14/10/2016 . CTS
See Translation