Ông xe ôm

Ông xe ôm!
Ông tả xung hữu đột lao lên vỉa hè lao xuống lòng đường.
Ông vít ga băng băng bất chấp đèn đỏ.
Tạt đầu xe hơi, bấm còi inh ỏi.
Như thể có 2 hay 4 anh Tào đang rượt ông sát nút.
Thế mà đến chỗ mấy người túm tụm như đang cãi nhau ông phanh kít, rồi đi với tốc độ con rùa lật ngửa để hóng!
Chài ai chài!
Ps. Klq, post ảnh Dưới bóng cây Kim Ngân cho nó may mắn, kiếm đủ tiền mà đi xe ôm!