Phần lớn

Phần lớn, đàn ông khi được quan tâm thì không biết trân trọng. Họ hay cằn nhằn phụ nữ nói nhiều và mang lại lắm điều phiền toái, chỉ khi phải sống cô đơn họ mới hiểu giá trị của cái việc nói nhiều. Và chỉ khi cuộc đời lao xuống dốc, họ mới nhận ra giá trị của những điều giản dị của phiền toái đầy thương yêu…
Nguồn: Sưu tầm
Ảnh: Nhật ký Eva