Phỏng vấn các em SV năm cuối của ĐH Dầu khí

Phỏng vấn các em SV năm cuối của ĐH Dầu khí.
Các em nói chung tiếng Anh và kiến thức khá tốt nhưng kĩ năng phỏng vấn còn chưa tốt.
– Hãy nhìn vào mắt ng p vấn
– Trả lời đúng ngắn gọn
– Tránh so sánh hạ thấp ứng viên khác
– Chân thành