Phúc ai người đó hưởng

Phúc ai người đó hưởng , nghiệp ai người đó gánh !
Tháng này dự là đen lắm , cố gắng giữ mình , khách yêu cứ mãi yêu e là đc
See Translation