Sắc đẹp của chúng ta là một tài sản

Sắc đẹp của chúng ta là một tài sản. Nhưng đừng coi nó như một ĐIỀU KIỆN phải có thì mới sống hạnh phúc, đừng là một MỤC ĐÍCH để phải đạt cho bằng được, và không bao giờ là một THƯỚC ĐO để phán xét sắc đẹp của người đời.
Nguồn Fb Phương Mai