Sài gòn cụa tôi nóng kinh khụng khịp

Sài gòn cụa tôi nóng kinh khụng khịp, sáng tinh mơ, mẹt chời đã chói chang lóa cả mắt.
Với cái thời tiết 37độ C như hôm nay, thì phải thủ sẵn thuốc dzải điên dzư lày trong tủ lạnh.
Bếp bà Vưn xin phục vụ chè sen, long nhãn xơi cho mát dzạ.
P/s : Sen Huế bở tơi, xơi xướng j đâu, nhìn nguyên hạt như vầy mà tan tơi bời trong miệng. Nhìn ngon, xơi cũng hết í con nhà bà Tí. Hí hí