Sài gòn niềm nhớ không tên

Sài gòn niềm nhớ không tên.
Sài Thành tự dưng có một buổi chiều chúa nhựt trời dễ thương quá xá quà xa sau những ngày như đốt như thiêu cho vừa lòng mùa hạ. Hình như bây chừ mùa đi lạc. Hay hồn ta lạc giữa phố xá mất rồi.