Saigon Tháng 5 Hoa Phượng nở chưa nhỉ

Saigon Tháng 5 Hoa Phượng nở chưa nhỉ?
Áo em Xanh xuôi dòng chảy về đâu
Thuyền lướt nhanh qua cơn sóng cũ
Về với chân phương tụ duyên vui
Creative Director: Nguyen Hoang Anh
Photographer: Chanh
Model: Kim Nhung
Make up & Hair: Tran Thien Khanh
Fashion: Vu Ngoc & Son
Boutique: 85 Le Thanh Ton, Dist. 1, HCMC
A002 The Manor My Dinh Hanoi
Location: Pha Tam Giang, Hue
HERITAGE FASHION MAGAZINE MAR – APR 2017
Saigon Coming Soon!!
Vu Ngoc Tu