Sáng nào mấy chiến sỹ cũng cùng nhau tâm đắc hò hét phim show xong rồi có em bảo mình chị thẳng quá

Sáng nào mấy chiến sỹ cũng cùng nhau tâm đắc hò hét phim show xong rồi có em bảo mình chị thẳng quá, máu quá không được ưa đâu, mà làm không hô lên còn lâu mới được chim xanh chim vàng.
Hí hí chả nhẽ nói trắng ra là mình cần chim thật thui heo heo.