Sáng nay cũng nhờ chiêu trò này mà lại dc cầm tay trai đẹp

Sáng nay cũng nhờ chiêu trò này mà lại dc cầm tay trai đẹp. He he.
Bàn tay lạnh, thô, hình vuông chưa thuần với những ngón dài tài hoa. Đường Thuỷ Tinh dài và dầy xẻ dọc bàn tay trái.
Sau này mình học được chiêu khoá huyệt bằng hơi thở thì mới lần mò cầm tay người ta trở lại. Tại vì võ nghệ tinh thông không cần phải sờ mó gì cũng #điêu được dăm câu.