Sáng nay

Sáng nay, nàng đã chia sẻ rằng chân dung nhà khởi nghiệp mà nàng nhận thấy thường là: sáng tạo, kiên trì và rất “lì đòn”. “Lì” đến bao nhiêu là đủ? Liệu có nguy hiểm quá không? Hãy xem môn boxing. Bạn có thể bị đánh rất nhiều lần, nhưng đừng để bị hạ knockout! Một ngày nào bạn để mình đến mức không thể đứng lên, thì game over!