Sao “Hè này chị hãy tạm xa Hà Nội” đến cuối lại “có một kỳ nghỉ thật đáng nhớ phải không anh

Sao “Hè này chị hãy tạm xa Hà Nội” đến cuối lại “có một kỳ nghỉ thật đáng nhớ phải không anh?”?
Đến chết với cái thời đại kinh doanh thông tin khách hàng này. Lẽ ra họ phải trả tiền bán thông tin cá nhân đó cho mình chớ!