Sau khi gặp rất nhiều Brian X

Sau khi gặp rất nhiều Brian X, Robert Y và Z Kyosaki nhà em trộm nghĩ sẽ đú theo cho kịp phong trào ghép tên diễn giả nổi tiếng! Dự kiến sẽ là Napoleon Tỵ hoặc Alexander Cún. Cả nhà cho ý kiến nghiêm túc nhé! À quên, nếu hoàn toàn Tây hóa thì có thể dùng tên Buffalo Young nữa!