Sau khi vượt hơn 40km từ 8h30

Sau khi vượt hơn 40km từ 8h30-17h trên đường “Lâm Tặc” (kể cả nghỉ trưa vên suối) Trên đường từ Hang Chú đến Trạm Tấu bằng đất thì đường sạt lở hàm ếch không thể vượt qua được. Cả đoàn hạ trại đốt lửa BBQ, dựng lều qua đêm rồi hôm sau tính tiếp. (Không có sóng để liên lạc với thế giới bên ngoài)_ Nhiệt độ ngoài trời lúc 23h00 là 4*C
See Translation