Sau một hồi “tự kỷ”

Sau một hồi “tự kỷ”, cả hội đã dẫn nàng đi Lễ hội Bánh Cần thơ. Quá trời bánh mà sao chưa thấy “bánh xe khởi nghiệp” ta?
À, thì ra là ngày mơi 8h ở ĐH Cần Thơ mới có Bánh xe Khởi nghiệp – Startup Wheel 2017, bữa nay, tại nơi này chỉ toàn đồ ăn thôi! Kaka :-)))