Sáu năm đã qua

Sáu năm đã qua, những bức ảnh này vẫn ám ảnh mình. Cô bé ở một bản Dền Thàng. Đi học với cái lồng cơm bí đỏ lõng bõng. Và không thể hình dung được một cái gương và lược nhựa mình tặng cho bé lại đem lại niềm vui lớn như thế. Từ đó, Tiểu học Dền Thàng là nơi phủ cơm thịt cho “học sinh cập lồng”.