Say nên post

1  
Say nên post
Con lạy ông lớn cắt dây âm phủ rũ tội trần gian cho người trần gian chúng con ạ
See Translation