Se se lạnh

Se se lạnh, mỏng manh tà áo
Ngửa lên trời, loang loáng vì sao
Bên ly rượu, những chuyện dạt dào
Ôi một phần ước ao!

Tối say vì vui, vì bạn bè, vì một không gian đêm không thể nào đẹp hơn. Để dành một ngăn trong tim nhé #Punakha <3 #Bhutan