SML lại giống như cách chức cựu bộ trưởng bộ công thương Vũ Huy Hoàng

SML lại giống như cách chức cựu bộ trưởng bộ công thương Vũ Huy Hoàng , giờ lại cách chức nguyên bộ trưởng bộ TNMT Trần Minh Quang , cách chức nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ KimCự ,cách chức suông ( chức cũ ) chả đền bù , tịch thu tài sản để khắc phục hậu quả thế thì cách làm gì ??? Chả tù đầy gì dù gây ra hậu quả nghiêm trọng Ai sợ ạ ???
Em lại hát bài nhưng không chết thằng cha bán phở , mà cũng chẳng chết người em gái nhỏ bưng tô .