Suốt ngày nghe câu “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”

Suốt ngày nghe câu “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, sao ko ai nói “Đàn ông hơn nhau ở tấm vợ” nhỉ bà con? Đùa mà thật, ko lẽ cứ chị em mới tự hào về bạn đời, còn phía còn lại thì ko?
Nguyễn Quang Thạch giải thích hộ e