Tâm k phải ” ĐẬU VỪA DANG “

Tâm k phải ” ĐẬU VỪA DANG ”
…..!
P/s: cuộc chiến kịch liệt
Giữa thằng lưu manh
Và một con chảnh
Anh thì rất rảnh
Em thì tài lanh
Hai đứa cạnh tranh
Phần thắng mong manh
Em chơi rất tanh
Nhưng anh đã giành
Em thua tanh bành
Anh đã hoành hành
Thơ anh rất rành
Em thua nhe Khánh !
Vì anh là anh !!!!!!
DC Ko MẤY ẺM ?????
See Translation