Thằng bạn thân nào đang âm thầm để í mìn

Thằng bạn thân nào đang âm thầm để í mìn, mau vào chốt hạ nhen. Tháng 3 sang năm thì lâu nhắm, xợ mìn đổi í nhá.
P/s : Sức khoẻ hơi íu, nên các bạn nhớ rủ mình xơi nhìu bò wagu cho nhìu dinh dưỡng nhen. Hí hí