” Thế giới này ngoài gia đình ra

” Thế giới này ngoài gia đình ra, sẽ không ai dung túng cho con. Chúng không vì con tội nghiệp hay vì con xinh đẹp mà thương hại con.
Thế giới này tàn khốc lắm, con cần phải có bản lĩnh của mình, nếu không không ai giúp được con đâu”