Thiệt là sai quá đi

Thiệt là sai quá đi. Em thiệt là sai. Em sai thiệt rồi. Em sai đến cạn lời..
Em ngu lâu dốt bền khó đào tạo.. ngây thơ chi hoài để ra nỗi thế này nè..
Em hối hận vì mình ngu quá nè.. huhuhu..
Làm sao đây ta..
Xin lỗi hoài không được nè..
Có ai chỉ em cách nào không ..
Em rối quá nè..