Thuyết minh cho các bạn học viên lớp tiếng Anh FEC

1  
Thuyết minh cho các bạn học viên lớp tiếng Anh FEC – Friends English Center của Tôn Nữ Tường Vy về lịch sử Việt Nam, gồm một số đề tài như Nam tiến, bình định Chiêm Thành, Trịnh Nguyễn phân tranh, vua Gia Long và người Pháp, Bảo Đại, Hoàng triều cương thổ, Huyện sĩ Lê Phát Đạt, nàng Nguyễn Hữu Thị Lan,… Vui một cái là những du khách khác đang có mặt tại dinh Bảo Đại cũng thích thú đứng nghe.
See Translation