Tình hình là khu Okul đang bị các bạn nhỏ nước ngoài chiếm lĩnh

Tình hình là khu Okul đang bị các bạn nhỏ nước ngoài chiếm lĩnh!
Các bé dẻo dai vận động liên tục.
Một phụ huynh là expat đang làm việc tại VT vui mừng vì từ nay bé có địa điểm vận động chất lượng.
Lưu ý: các trò chơi tại OKUL đã được tính toán kĩ để trẻ vận động toàn diện mà k quá sức.