Tình yêu là như thế

Tình yêu là như thế …,
Chỉ đam mê bỏng cháy phút giây ban đầu !!!
‍✈️Em chỉ được phép đau đớn trong 30 phút thôi , em nhớ không ????
EM CHẲNG MUỐN KHÓC ĐÂU NHƯNG NƯỚC MẮT CỨ TRÀO RA …..
‍✈️ Em là cô gái đầu đội trời , chân đạp đất , còn quá nhiều điều mà em chưa làm , còn các tình yêu bé nhỏ cần em chịu trách nhiệm .
Và anh đã đến như một giấc mơ …. hơ…. hơ