Tổ chức từ thiện Lenity Australia đã chuyển 10

Tổ chức từ thiện Lenity Australia đã chuyển 10,000 AUS (tương đương 162,000,000 VND) tới Cơm Có Thịt. Số tiền này nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh nghèo khu vực hay xảy ra lũ lụt tại Miền Trung. Cơm Có Thịt sẽ chọn phương án sử dụng hỗ trợ này một cách thiết thực, hợp lý.
Cám ơn Lenity Australia !