Tôi đã xem clip cụ Kình ở Mỹ Đức nói quan điểm về sự việc

Tôi đã xem clip cụ Kình ở Mỹ Đức nói quan điểm về sự việc. Tôi nghĩ đa số chúng ta phải học cụ về sự điềm tĩnh, khúc chiết, khiêm nhường.
Phức tạp đến đâu mà đối thoại với người như cụ đều có thể làm rõ được. Tôi nghĩ thế.
Không nói chuyện với người như cụ thì nói với ai được?
“Nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm để dân tin” – chẳng phải có câu đó trong văn kiện sao?