Tôi đang nghiên cứu về tư duy sáng tạo và đã rất yêu loài mèo gần 50 năm nay

Tôi đang nghiên cứu về tư duy sáng tạo và đã rất yêu loài mèo gần 50 năm nay.
Thật thú vị với 1 cô giáo mèo! Tin tôi đi, bạn cứ quan sát kỹ 1 con mèo thật lâu, đảm bảo bạn sẽ rút ra được nhiều điều tuyệt vời …
Cuối cùng, tuy không được nuôi mèo vì vợ không cho phép, tôi vẫn yêu mèo và người tuổi mèo rất nhiều