Tôi đi giữa những căm hờn đành không lên tiếng

Tôi đi giữa những căm hờn đành không lên tiếng.
Trong tim đau từng vết đạn.
Câu than van nhiều khi dấu kín.
Ai khoe khoang dân mình đã chết oan.
Cứ tháng tư -Mùa này mà nghe ca khúc da vàng của họ Trịnh. Hay phải nói. Thấm phải biết. Nhứt là năm nay.