Tôi yên trí lắm các ông ak :)) con gái tôi trên Thông thiên văn dưới tường địa lý :))) cái gì nó cũng chỉ nhìn là về nó đè thằng em ra thực hành luôn

Tôi yên trí lắm các ông ak :)) con gái tôi trên Thông thiên văn dưới tường địa lý :))) cái gì nó cũng chỉ nhìn là về nó đè thằng em ra thực hành luôn!
P/S: đây là môn điện di, mà nó gọi là ” nằm in … mác-ha ” ( nằm im mát xa ) :)))))