Trải qua nhiều biến cố nhận ra sự liều lĩnh đã khiến mình nhận nhiều trái đắng

Trải qua nhiều biến cố nhận ra sự liều lĩnh đã khiến mình nhận nhiều trái đắng , nhận ra rằng cách sống an toàn , chậm mà chắc nó phù hợp hơn với mình chứ không phải cách sống và lối suy nghĩ táo bạo , dám nghĩ dám làm !